ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : e-book เที่ยวป่าที่ท่าแซะ
ชื่ออาจารย์ : นางอัธยา กาญจนดิษฐ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2554,08:50  อ่าน 1142 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : e-book คนดีศรีชุมพร
ชื่ออาจารย์ : นางอัธยา กาญจนดิษฐ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2554,08:50  อ่าน 1294 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : e-book ประเพณีถวายสลากภัต
ชื่ออาจารย์ : นางอัธยา กาญจนดิษฐ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2554,08:49  อ่าน 1103 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : e-book ปู่ลาภเล่าขานตำนานท่าแซะ
ชื่ออาจารย์ : นางอัธยา กาญจนดิษฐ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2554,08:49  อ่าน 1100 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : e-book พระสงฆ์ดีศรีท่าแซะ
ชื่ออาจารย์ : นางอัธยา กาญจนดิษฐ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2554,08:02  อ่าน 1154 ครั้ง
รายละเอียด..