ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายกมล ธรมีฤทธิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความสะดวกในการอ่านข่าวสารบนเว็บ
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/04/2011
ปรับปรุง 14/05/2020
สถิติผู้เข้าชม 918309
Page Views 1184188
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน
ลูกเสือ-เนตรนารี
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนประชานิคม 2 คุริง ท่าแซะ
2 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา คุริง ท่าแซะ
3 โรงเรียนบ้านท่าลานทอง คุริง ท่าแซะ 077-520341
4 โรงเรียนบ้านแก่งเพกา ทรัพย์อนันต์ ท่าแซะ
5 โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ทรัพย์อนันต์ ท่าแซะ
6 โรงเรียนบ้านหาดหงส์ ท่าข้าม ท่าแซะ
7 โรงเรียนท่าข้ามวิทยา ท่าข้าม ท่าแซะ
8 โรงเรียนประชานิคม 3 ท่าข้าม ท่าแซะ
9 โรงเรียนบ้านเขาพาง ท่าข้าม ท่าแซะ
10 โรงเรียนบ้านหัวว่าว ท่าข้าม ท่าแซะ
11 โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น ท่าข้าม ท่าแซะ 077-630003
12 โรงเรียนบ้านหนองเรือ ท่าข้าม ท่าแซะ 0-7754-7157
13 โรงเรียนบ้านทุ่งบิ่น ท่าแซะ ท่าแซะ
14 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ 0-77 59-9402
15 โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ
16 โรงเรียนอนุบาลดรุณรัตน์ ท่าแซะ ท่าแซะ
17 โรงเรียนชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ
18 โรงเรียนอนุบาลปานฤทัย ท่าแซะ ท่าแซะ 599374
19 โรงเรียนวัดควนมณี นากระตาม ท่าแซะ
20 โรงเรียนประชาสันติ นากระตาม ท่าแซะ
21 โรงเรียนบ้านละมุ นากระตาม ท่าแซะ
22 โรงเรียนวัดวังครก นากระตาม ท่าแซะ
23 โรงเรียนบ้านหาดใน รับร่อ ท่าแซะ
24 โรงเรียนบ้านรับร่อ รับร่อ ท่าแซะ
25 โรงเรียนบ้านดอนเคี่ยม รับร่อ ท่าแซะ
26 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี รับร่อ ท่าแซะ
27 โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ สลุย ท่าแซะ
28 โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ สลุย ท่าแซะ
29 โรงเรียนบ้านสวนทรัพย์ สลุย ท่าแซะ 077-630107
30 โรงเรียนบ้านเหมืองทอง สลุย ท่าแซะ
31 โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน สลุย ท่าแซะ
32 โรงเรียนบ้านเนินทอง สลุย ท่าแซะ 077-651073-4
33 โรงเรียนบ้านร้านตัดผม สองพี่น้อง ท่าแซะ
34 โรงเรียนบ้านงาช้าง สองพี่น้อง ท่าแซะ
35 โรงเรียนบ้านทรายขาว สองพี่น้อง ท่าแซะ 077-520052
36 โรงเรียนประชาพัฒนา สองพี่น้อง ท่าแซะ
37 โรงเรียนบ้านกลาง หงษ์เจริญ ท่าแซะ
38 โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ หงษ์เจริญ ท่าแซะ 08-1979-5839
39 โรงเรียนบ้านยายไท หงษ์เจริญ ท่าแซะ
40 โรงเรียนบ้านบึงลัด หงษ์เจริญ ท่าแซะ
41 โรงเรียนประชานิคม 4 หงษ์เจริญ ท่าแซะ 08-1978-3663
42 โรงเรียนบ้านตาหงษ์ หงษ์เจริญ ท่าแซะ
43 โรงเรียนบ้านจันทึง หินแก้ว ท่าแซะ 077630013
44 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น หินแก้ว ท่าแซะ 077630620
45 โรงเรียนบ้านหินแก้ว หินแก้ว ท่าแซะ
46 โรงเรียนบ้านหินกบ ชุมโค ปะทิว
47 โรงเรียนบ้านบางจาก ชุมโค ปะทิว
48 โรงเรียนบ้านดอนทราย ชุมโค ปะทิว
49 โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ ชุมโค ปะทิว
50 โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ ชุมโค ปะทิว -
51 โรงเรียนบ้านชุมโค ชุมโค ปะทิว
52 โรงเรียนบ้านวังช้าง ชุมโค ปะทิว
53 โรงเรียนวัดดอนยาง ดอนยาง ปะทิว
54 โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์ ดอนยาง ปะทิว 077-578107
55 โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้ ดอนยาง ปะทิว
56 โรงเรียนบ้านทุ่งเรี้ย ดอนยาง ปะทิว
57 โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ดอนยาง ปะทิว 0-7757-8401
58 โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ทะเลทรัพย์ ปะทิว 077 520052
59 โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) บางสน ปะทิว 0-7759-1180
60 โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน บางสน ปะทิว 0-7758-6117
61 โรงเรียนวัดดอนกุฎี บางสน ปะทิว
62 โรงเรียนบ้านคอกม้า บางสน ปะทิว
63 โรงเรียนบ้านน้ำพุ ปากคลอง ปะทิว
64 โรงเรียนบ้านบ่อสำโรง ปากคลอง ปะทิว
65 โรงเรียนวัดบางแหวน ปากคลอง ปะทิว
66 โรงเรียนบ้านถ้ำธง ปากคลอง ปะทิว
67 โรงเรียนบ้านบนไร่ ปากคลอง ปะทิว
68 โรงเรียนบ้านปากคลอง ปากคลอง ปะทิว
69 โรงเรียนบ้านทุ่งวัวแล่น สะพลี ปะทิว
70 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย) สะพลี ปะทิว
71 โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี สะพลี ปะทิว
72 โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสก์ศึกษา) สะพลี ปะทิว
73 โรงเรียนวัดปากด่าน สะพลี ปะทิว
74 โรงเรียนบ้านเขาเลี้ยว เขาไชยราช ปะทิว
75 โรงเรียนบ้านทรายแก้ว เขาไชยราช ปะทิว
76 โรงเรียนบ้านไชยราช เขาไชยราช ปะทิว
77 โรงเรียนบ้านหนองผาก เขาไชยราช ปะทิว
78 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) เขาไชยราช ปะทิว
79 โรงเรียนวัดขุนกระทิง ขุนกระทิง เมืองชุมพร
80 โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว ตากแดด เมืองชุมพร
81 โรงเรียนบ้านในห้วย ตากแดด เมืองชุมพร
82 โรงเรียนนิรมลชุมพร ตากแดด เมืองชุมพร
83 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ตากแดด เมืองชุมพร 0-77 51-1332
84 โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ ถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร
85 โรงเรียนวัดดอนมะม่วง ทุ่งคา เมืองชุมพร
86 โรงเรียนบ้านควนจำปา ทุ่งคา เมืองชุมพร
87 โรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา ทุ่งคา เมืองชุมพร
88 โรงเรียนวัดทุ่งคา ทุ่งคา เมืองชุมพร
89 โรงเรียนวัดเขาดิน ทุ่งคา เมืองชุมพร
90 โรงเรียนบ้านเขาบ่อ ทุ่งคา เมืองชุมพร 077-641510
91 โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ ทุ่งคา เมืองชุมพร
92 โรงเรียนฝวาหมิงกงลิ ท่าตะเภา เมืองชุมพร
93 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ท่าตะเภา เมืองชุมพร
94 โรงเรียนสหศึกษา ท่าตะเภา เมืองชุมพร
95 โรงเรียนพิริยะศึกษา ท่าตะเภา เมืองชุมพร
96 โรงเรียนอนุบาลชุมพร ท่าตะเภา เมืองชุมพร
97 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร 0-7750-3376
98 โรงเรียนบ้านบางหลง ท่ายาง เมืองชุมพร
99 โรงเรียนบ้านบางคอย ท่ายาง เมืองชุมพร
100 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม ท่ายาง เมืองชุมพร 077-553273
101 โรงเรียนบ้านคอสน ท่ายาง เมืองชุมพร
102 โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว ท่ายาง เมืองชุมพร
103 โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง นาชะอัง เมืองชุมพร 0-7750-3504
104 โรงเรียนบ้านสามเสียม นาชะอัง เมืองชุมพร
105 โรงเรียนวัดหูรอ นาชะอัง เมืองชุมพร
106 โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย นาทุ่ง เมืองชุมพร
107 โรงเรียนวัดนาทุ่ง นาทุ่ง เมืองชุมพร
108 โรงเรียนบ้านหนองเนียน บางลึก เมืองชุมพร
109 โรงเรียนบ้านหนองส้ม บางลึก เมืองชุมพร
110 โรงเรียนบ้านศาลาลอย บางลึก เมืองชุมพร
111 โรงเรียนวัดบางลึก บางลึก เมืองชุมพร 0-7763-1090
112 โรงเรียนบ้านดอนรัก บางลึก เมืองชุมพร
113 โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม บางหมาก เมืองชุมพร 0-7765-9570
114 โรงเรียนบ้านคอเตี้ย บางหมาก เมืองชุมพร
115 โรงเรียนวัดดอนรวบ บางหมาก เมืองชุมพร
116 โรงเรียนวัดคูขุด บางหมาก เมืองชุมพร
117 โรงเรียนบุญสมบูรณ์สศึกษา บางหมาก เมืองชุมพร
118 โรงเรียนบ้านท่ามะปริง บ้านนา เมืองชุมพร 077-641004
119 โรงเรียนบ้านเขาวง บ้านนา เมืองชุมพร 077555110
120 โรงเรียนบ้านหัวถนน ปากน้ำ เมืองชุมพร
121 โรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) ปากน้ำ เมืองชุมพร
122 โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ ปากน้ำ เมืองชุมพร
123 โรงเรียนวัดหัวกรูด ปากน้ำ เมืองชุมพร
124 โรงเรียนวัดน้อมถวาย วังใหม่ เมืองชุมพร
125 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) วังใหม่ เมืองชุมพร
126 โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย วังใหม่ เมืองชุมพร
127 โรงเรียนบ้านนาแซะ วังใหม่ เมืองชุมพร
128 โรงเรียนอนุบาลนลินทิพ วังไผ่ เมืองชุมพร
129 โรงเรียนวัดวังไผ่ วังไผ่ เมืองชุมพร
130 โรงเรียนศรีอุทัยธรรมพัฒนา วังไผ่ เมืองชุมพร
131 โรงเรียนวัดดอนเมือง วังไผ่ เมืองชุมพร
132 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม วังไผ่ เมืองชุมพร
133 โรงเรียนชุมพรศึกษา วังไผ่ เมืองชุมพร
134 โรงเรียนวัดเชิงกระ วิสัยเหนือ เมืองชุมพร
135 โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา วิสัยเหนือ เมืองชุมพร 0-7763-0054,0-7765-0634,08-9473-3204
136 โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ วิสัยเหนือ เมืองชุมพร 077505674 ,0857961837
137 โรงเรียนวัดแหลมลำภู วิสัยเหนือ เมืองชุมพร
138 โรงเรียนบ้านคลองสูบ วิสัยเหนือ เมืองชุมพร
139 โรงเรียนบ้านหาดทรายรี หาดทรายรี เมืองชุมพร (077) 558156
140 โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา หาดทรายรี เมืองชุมพร
141 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม หาดทรายรี เมืองชุมพร
142 โรงเรียนบ้านเขาน้อย หาดพันไกร เมืองชุมพร
143 โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร หาดพันไกร เมืองชุมพร
144 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์หอม หาดพันไกร เมืองชุมพร