ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายกมล ธรมีฤทธิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/04/2011
ปรับปรุง 20/05/2018
สถิติผู้เข้าชม 723589
Page Views 954518
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน
ลูกเสือ-เนตรนารี
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนประชานิคม 2 คุริง ท่าแซะ
2 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา คุริง ท่าแซะ
3 โรงเรียนบ้านท่าลานทอง คุริง ท่าแซะ 077-520341
4 โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ทรัพย์อนันต์ ท่าแซะ
5 โรงเรียนบ้านแก่งเพกา ทรัพย์อนันต์ ท่าแซะ
6 โรงเรียนท่าข้ามวิทยา ท่าข้าม ท่าแซะ
7 โรงเรียนบ้านหนองเรือ ท่าข้าม ท่าแซะ 0-7754-7157
8 โรงเรียนบ้านเขาพาง ท่าข้าม ท่าแซะ
9 โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น ท่าข้าม ท่าแซะ 077-630003
10 โรงเรียนบ้านหาดหงส์ ท่าข้าม ท่าแซะ
11 โรงเรียนประชานิคม 3 ท่าข้าม ท่าแซะ
12 โรงเรียนบ้านหัวว่าว ท่าข้าม ท่าแซะ
13 โรงเรียนอนุบาลดรุณรัตน์ ท่าแซะ ท่าแซะ
14 โรงเรียนชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ
15 โรงเรียนบ้านทุ่งบิ่น ท่าแซะ ท่าแซะ
16 โรงเรียนอนุบาลปานฤทัย ท่าแซะ ท่าแซะ 599374
17 โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ
18 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ 0-77 59-9203
19 โรงเรียนวัดควนมณี นากระตาม ท่าแซะ
20 โรงเรียนประชาสันติ นากระตาม ท่าแซะ
21 โรงเรียนบ้านละมุ นากระตาม ท่าแซะ
22 โรงเรียนวัดวังครก นากระตาม ท่าแซะ
23 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี รับร่อ ท่าแซะ
24 โรงเรียนบ้านรับร่อ รับร่อ ท่าแซะ
25 โรงเรียนบ้านหาดใน รับร่อ ท่าแซะ
26 โรงเรียนบ้านดอนเคี่ยม รับร่อ ท่าแซะ
27 โรงเรียนบ้านเหมืองทอง สลุย ท่าแซะ
28 โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ สลุย ท่าแซะ
29 โรงเรียนบ้านสวนทรัพย์ สลุย ท่าแซะ 077-630107
30 โรงเรียนบ้านเนินทอง สลุย ท่าแซะ 077-651073-4
31 โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน สลุย ท่าแซะ
32 โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ สลุย ท่าแซะ
33 โรงเรียนบ้านร้านตัดผม สองพี่น้อง ท่าแซะ
34 โรงเรียนบ้านทรายขาว สองพี่น้อง ท่าแซะ 077-520052
35 โรงเรียนบ้านงาช้าง สองพี่น้อง ท่าแซะ
36 โรงเรียนประชาพัฒนา สองพี่น้อง ท่าแซะ
37 โรงเรียนบ้านยายไท หงษ์เจริญ ท่าแซะ
38 โรงเรียนประชานิคม 4 หงษ์เจริญ ท่าแซะ 08-1978-3663
39 โรงเรียนบ้านบึงลัด หงษ์เจริญ ท่าแซะ
40 โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ หงษ์เจริญ ท่าแซะ 08-1979-5839
41 โรงเรียนบ้านกลาง หงษ์เจริญ ท่าแซะ
42 โรงเรียนบ้านตาหงษ์ หงษ์เจริญ ท่าแซะ
43 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น หินแก้ว ท่าแซะ
44 โรงเรียนบ้านจันทึง หินแก้ว ท่าแซะ 077630013
45 โรงเรียนบ้านหินแก้ว หินแก้ว ท่าแซะ
46 โรงเรียนบ้านชุมโค ชุมโค ปะทิว
47 โรงเรียนบ้านหินกบ ชุมโค ปะทิว
48 โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ ชุมโค ปะทิว -
49 โรงเรียนบ้านบางจาก ชุมโค ปะทิว
50 โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ ชุมโค ปะทิว
51 โรงเรียนบ้านวังช้าง ชุมโค ปะทิว
52 โรงเรียนบ้านดอนทราย ชุมโค ปะทิว
53 โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์ ดอนยาง ปะทิว 077-578107
54 โรงเรียนวัดดอนยาง ดอนยาง ปะทิว
55 โรงเรียนบ้านทุ่งเรี้ย ดอนยาง ปะทิว
56 โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ดอนยาง ปะทิว 0-7757-8401
57 โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้ ดอนยาง ปะทิว
58 โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ทะเลทรัพย์ ปะทิว 077 520052
59 โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน บางสน ปะทิว 0-7758-6117
60 โรงเรียนวัดดอนกุฎี บางสน ปะทิว
61 โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) บางสน ปะทิว 0-7759-1180
62 โรงเรียนบ้านคอกม้า บางสน ปะทิว
63 โรงเรียนวัดบางแหวน ปากคลอง ปะทิว
64 โรงเรียนบ้านบนไร่ ปากคลอง ปะทิว
65 โรงเรียนบ้านน้ำพุ ปากคลอง ปะทิว
66 โรงเรียนบ้านถ้ำธง ปากคลอง ปะทิว
67 โรงเรียนบ้านปากคลอง ปากคลอง ปะทิว
68 โรงเรียนบ้านบ่อสำโรง ปากคลอง ปะทิว
69 โรงเรียนวัดปากด่าน สะพลี ปะทิว
70 โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี สะพลี ปะทิว
71 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย) สะพลี ปะทิว
72 โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสก์ศึกษา) สะพลี ปะทิว
73 โรงเรียนบ้านทุ่งวัวแล่น สะพลี ปะทิว
74 โรงเรียนบ้านเขาเลี้ยว เขาไชยราช ปะทิว
75 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) เขาไชยราช ปะทิว
76 โรงเรียนบ้านไชยราช เขาไชยราช ปะทิว
77 โรงเรียนบ้านหนองผาก เขาไชยราช ปะทิว
78 โรงเรียนบ้านทรายแก้ว เขาไชยราช ปะทิว
79 โรงเรียนวัดขุนกระทิง ขุนกระทิง เมืองชุมพร
80 โรงเรียนบ้านในห้วย ตากแดด เมืองชุมพร
81 โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว ตากแดด เมืองชุมพร
82 โรงเรียนนิรมลชุมพร ตากแดด เมืองชุมพร
83 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ตากแดด เมืองชุมพร 0-77 51-1332
84 โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ ถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร
85 โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ ทุ่งคา เมืองชุมพร
86 โรงเรียนวัดดอนมะม่วง ทุ่งคา เมืองชุมพร
87 โรงเรียนบ้านควนจำปา ทุ่งคา เมืองชุมพร
88 โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร ทุ่งคา เมืองชุมพร
89 โรงเรียนวัดเขาดิน ทุ่งคา เมืองชุมพร
90 โรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา ทุ่งคา เมืองชุมพร
91 โรงเรียนบ้านเขาบ่อ ทุ่งคา เมืองชุมพร 077-641510
92 โรงเรียนวัดทุ่งคา ทุ่งคา เมืองชุมพร
93 โรงเรียนอนุบาลชุมพร ท่าตะเภา เมืองชุมพร
94 โรงเรียนสหศึกษา ท่าตะเภา เมืองชุมพร
95 โรงเรียนพิริยะศึกษา ท่าตะเภา เมืองชุมพร
96 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร 0-7750-3376
97 โรงเรียนฝวาหมิงกงลิ ท่าตะเภา เมืองชุมพร
98 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ท่าตะเภา เมืองชุมพร
99 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม ท่ายาง เมืองชุมพร 077-553273
100 โรงเรียนบ้านบางหลง ท่ายาง เมืองชุมพร
101 โรงเรียนบ้านคอสน ท่ายาง เมืองชุมพร
102 โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว ท่ายาง เมืองชุมพร
103 โรงเรียนบ้านบางคอย ท่ายาง เมืองชุมพร
104 โรงเรียนบ้านสามเสียม นาชะอัง เมืองชุมพร
105 โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง นาชะอัง เมืองชุมพร 0-7750-3504
106 โรงเรียนวัดหูรอ นาชะอัง เมืองชุมพร
107 โรงเรียนวัดนาทุ่ง นาทุ่ง เมืองชุมพร
108 โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย นาทุ่ง เมืองชุมพร
109 โรงเรียนวัดบางลึก บางลึก เมืองชุมพร 0-7763-1090
110 โรงเรียนบ้านหนองเนียน บางลึก เมืองชุมพร
111 โรงเรียนบ้านดอนรัก บางลึก เมืองชุมพร
112 โรงเรียนบ้านศาลาลอย บางลึก เมืองชุมพร
113 โรงเรียนบ้านหนองส้ม บางลึก เมืองชุมพร
114 โรงเรียนบ้านคอเตี้ย บางหมาก เมืองชุมพร
115 โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม บางหมาก เมืองชุมพร 0-7765-9570
116 โรงเรียนบุญสมบูรณ์สศึกษา บางหมาก เมืองชุมพร
117 โรงเรียนวัดคูขุด บางหมาก เมืองชุมพร
118 โรงเรียนวัดดอนรวบ บางหมาก เมืองชุมพร
119 โรงเรียนบ้านเขาวง บ้านนา เมืองชุมพร 077555110
120 โรงเรียนบ้านท่ามะปริง บ้านนา เมืองชุมพร 077-641004
121 โรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) ปากน้ำ เมืองชุมพร
122 โรงเรียนบ้านหัวถนน ปากน้ำ เมืองชุมพร
123 โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ ปากน้ำ เมืองชุมพร
124 โรงเรียนวัดหัวกรูด ปากน้ำ เมืองชุมพร
125 โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย วังใหม่ เมืองชุมพร
126 โรงเรียนวัดน้อมถวาย วังใหม่ เมืองชุมพร
127 โรงเรียนบ้านนาแซะ วังใหม่ เมืองชุมพร
128 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) วังใหม่ เมืองชุมพร
129 โรงเรียนวัดวังไผ่ วังไผ่ เมืองชุมพร
130 โรงเรียนชุมพรศึกษา วังไผ่ เมืองชุมพร
131 โรงเรียนศรีอุทัยธรรมพัฒนา วังไผ่ เมืองชุมพร
132 โรงเรียนอนุบาลนลินทิพ วังไผ่ เมืองชุมพร
133 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม วังไผ่ เมืองชุมพร
134 โรงเรียนวัดดอนเมือง วังไผ่ เมืองชุมพร
135 โรงเรียนวัดแหลมลำภู วิสัยเหนือ เมืองชุมพร
136 โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา วิสัยเหนือ เมืองชุมพร 0-7763-0054,0-7765-0634,08-9473-3204
137 โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ วิสัยเหนือ เมืองชุมพร 077505674 ,0857961837
138 โรงเรียนบ้านคลองสูบ วิสัยเหนือ เมืองชุมพร
139 โรงเรียนวัดเชิงกระ วิสัยเหนือ เมืองชุมพร
140 โรงเรียนบ้านหาดทรายรี หาดทรายรี เมืองชุมพร (077) 558156
141 โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา หาดทรายรี เมืองชุมพร
142 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม หาดทรายรี เมืองชุมพร
143 โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร หาดพันไกร เมืองชุมพร
144 โรงเรียนบ้านเขาน้อย หาดพันไกร เมืองชุมพร
145 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์หอม หาดพันไกร เมืองชุมพร