บรรณารักษ์

นางพรภิมล อินทรสุภา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2