ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวยุพา ประดับเพ็ชร
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวสรัญญา พราหมณี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางศศิวิมล รัตยิ่ง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางนัดดา เพ็ชรคีรี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2