ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง (อ่าน 120) 26 พ.ย. 65
แข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเครือข่าย (อ่าน 19) 14 พ.ย. 65
คณะผู้บริหาร คณะครูบุคลากร โรงเรียน ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลศพ เคารพศพและไว้อาลัย แด่ครูเสาวภา ทองไตรภพ (อ่าน 178) 20 ก.ย. 65
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนเรียนวัดพรหมโลก (อ่าน 169) 19 ก.ย. 65
ประเมิน วPA (อ่าน 179) 18 ก.ย. 65
แข่งขันเปตองเครือข่ายท่าแซะ (อ่าน 166) 16 ก.ย. 65
ผู้บริหาร คณะครู ร่วมเคารพศพ และไว้อาลัย ผู้ปกครองนักเรียน (ครูเสาวภา ทองไตรภพ) (อ่าน 166) 16 ก.ย. 65
ขยายผลการอบรมปฏิบัติการระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC Content center (อ่าน 155) 12 ก.ย. 65
สร้างขวัญกำลังใจ บุคลากร (อ่าน 156) 09 ก.ย. 65
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนวัดนิโครธคุณากร (อ่าน 151) 07 ก.ย. 65
มอบเงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 /2565 (อ่าน 161) 05 ก.ย. 65
เปิดบ้านนักคิด ทักษะชีวิต CPN1 (อ่าน 151) 05 ก.ย. 65
ปฏิญาณโรงเรียนสุจริต (อ่าน 242) 04 ก.ย. 65
ปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน (อ่าน 91) 03 ก.ย. 65
ค่ายคุณธรรม ไทยรัฐวิทยา ๗๗ (อ่าน 89) 03 ก.ย. 65
1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์ Santi Hand spray (อ่าน 283) 25 ก.ค. 65
ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน (อ่าน 290) 22 ก.ค. 65
ดูงานภาพยนต์เรื่องสั้น ตามน้องกลับมาเรียน (อ่าน 263) 20 ก.ค. 65
สร้างขวัญกำลังใจ บุคลากร (อ่าน 267) 19 ก.ค. 65
ต้อนรับ รองผู้อำนวยการโรงเรียน (อ่าน 247) 18 ก.ค. 65
ถวายเทียนจำนำพรรษา วัดเนินสันติ , วัดศรีสุเทพ (อ่าน 235) 12 ก.ค. 65
สร้างขวัญกำลังใจ บุคลากร (อ่าน 236) 11 ก.ค. 65
สร้างขวัญกำลังใจ บุคลากร (อ่าน 236) 06 ก.ค. 65
ครูชุมพรวิถีใหม่ ใส่ใจการเรียนรู้เชิงรุก Active learning (อ่าน 205) 03 ก.ค. 65
ประชุมตัวแทนคณะกรรมการสมาคมครูไทยรัฐภาคใต้ (อ่าน 231) 02 ก.ค. 65
โครงการพาน้องกลับห้องเรียน (อ่าน 158) 01 ก.ค. 65
ผู้บริหารมอบทุนโครงการลมหายใจเพื่อน้องและโครงการ Zero Dropout ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 160) 01 ก.ค. 65
ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ (อ่าน 165) 01 ก.ค. 65
ประชุมคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน 2565 (อ่าน 149) 29 มิ.ย. 65
วันสุนทรภู่ 2565 (อ่าน 145) 27 มิ.ย. 65
ก.ค.ศ.พูดคุยหลักเกณฑ์อัตรากำลังครู (อ่าน 135) 24 มิ.ย. 65
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 2565 (อ่าน 157) 22 มิ.ย. 65
ประชุมสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 150) 15 มิ.ย. 65
กิจกรรมไหว้ครู 2565 (อ่าน 145) 09 มิ.ย. 65
กิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจแก้ข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน (อ่าน 145) 07 มิ.ย. 65
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา สุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี (อ่าน 140) 06 มิ.ย. 65
ตัวแทนผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนร่วมเคารพศพและไว้อาลัย แด่คุณแม่คำนึง ทัศนกิจ (อ่าน 149) 05 มิ.ย. 65
ผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียนร่วมเคารพศพและไว้อาลัยแด่คุณแม่ปราณี ปรีโรย (อ่าน 143) 04 มิ.ย. 65
เลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา๒๕๖๕ (อ่าน 135) 01 มิ.ย. 65
วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2565 (อ่าน 138) 31 พ.ค. 65
ประชุมชี้แจงปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงือนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ (อ่าน 143) 25 พ.ค. 65
มอบทุนการศึกษา (อ่าน 136) 21 พ.ค. 65
ประชุมผู้ปกครอง อ.๑ - ม.๓ ประจำปีภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ (อ่าน 145) 21 พ.ค. 65
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ๑/๒๕๖๕ (อ่าน 134) 20 พ.ค. 65
ผู้บริหารและบุคลากรร่วมต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จ.สงขลา (อ่าน 131) 19 พ.ค. 65
ผู้อำนวยการโรงเรียนรองผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรร่วมต้อนรับคณะนิเทศติดตามการเปิดภาคเรียน ๑/๒๕๖๕ (อ่าน 137) 18 พ.ค. 65
ผู้บริหารพร้อมคณะครูและบุคลากรร่วมเป็นเจ้าภาพงานบำเพ็ญกุศลศพ บิดาครูกันยารัตน์ พรหมพิชัย (อ่าน 134) 17 พ.ค. 65
การจัดการเรียนการสอนแบบ On-site (อ่าน 140) 17 พ.ค. 65
ประกาศปรับเปลี่ยนรูปแบบการสมัครเรียนทุกระดับชั้นผ่านทางเว็ปไซต์ (อ่าน 3917) 15 เม.ย. 64
หนังสือแจ้งผู้ปกครองทราบแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ ๔ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ (อ่าน 4192) 05 ม.ค. 64