หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Adobe Acrobat Document ว.6 ประเมินผลการปฏิบัติงาน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.66 MB
Adobe Acrobat Document ว.10   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 59.73 KB
Adobe Acrobat Document ว.14 การบรรจุและแต่งตั้ง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.64 MB
Adobe Acrobat Document ว.19 การประเมินอย่างเข้มครูผู้ช่วย   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 326.75 KB
Adobe Acrobat Document ว.24 การย้าย   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.79 MB