แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

Adobe Acrobat Document แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 112.38 KB