ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การฝึกอบรม ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด สพป.ชพ ๑ รุ่นที่ ๒ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านตาหงส์ อ.ท่
การฝึกอบรม ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด สพป.ชพ ๑ รุ่นที่ ๒
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านตาหงส์   อ.ท่าแซะ  จ.ชุมพร
ระหว่างวันที่  ๒๒-๒๔  มิ.ย. ๒๕๖๑
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2561,17:06   อ่าน 555 ครั้ง