ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาคใต้ ณ จังหวัดกระบี่
การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาคใต้ ณ จังหวัดกระบี่
ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓  มิ.ย. ๒๕๖๑
โดยส่งครูเข้ารับการอบรม ๒ ท่าน ในนามของจังหวัดชุมพร
๑.นางสาวปัทติมา  ปรีชา ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ
๒.นายปิยะณัฐ  อินทร์แถม ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2561,10:56   อ่าน 1140 ครั้ง