ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การประกวดระเบียบแถวและสวนสนามลูกเสือ ระดับเขตพื้นที่ฯ ณ โรงเรียนวัดน้อมถวาย อ.เมือง จ.ชุมพร
การประกวดระเบียบแถวและสวนสนามลูกเสือ ระดับเขตพื้นที่ฯ ณ โรงเรียนวัดน้อมถวาย อ.เมือง จ.ชุมพร
วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ) ส่งกองลูกเสือเข้าร่วมการประกวดในระดับเขตพื้นที่ฯ จำนวน ๒ กอง 
ผลดังต่อไปนี้
๑.กองเนตรนารีสามัญ      ได้รับรางวัล  ชนะเลิศ
๒.กองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่  ได้รับรางวัล อันดับ๒
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 2561,10:37   อ่าน 140 ครั้ง