ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมสัมมนา ครูไทยรัฐวิทยาภาคใต้ เรื่อง ครูไทยรัฐวิทยา ๔.๐ ณ จังหวัดนครศรีฯ
ผู้บริหาร คณะครู รวม ๔๘ คน
เข้าร่วมประชุมสัมมนา ครูไทยรัฐวิทยาภาคใต้ เรื่อง ครูไทยรัฐวิทยา ๔.๐
ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค จังหวัดนครศรีฯ
ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ มกราคม  ๒๕๖๐
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 2561,16:36   อ่าน 264 ครั้ง