ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รับธงลูกเสือต้านยาเสพติด และรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558
นายวัลลพ  สงวนนาม  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
ได้ทำพิธีมอบธงลูกเสือต้านยาเสพติด ให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน  34 โรง
และมอบวุฒิบัตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น  ประจำปี 2557  จำนวน  ๙ ราย
ได้แก่
ประเภทผู้บริหาร 1.นายวัลลพ  สงวนนาม ผอ.สพป.ชพ.1
2. นายวิมาน  ดีทองหลาง รอง ผอ.สพป.ชพ.1
3. นายกมล  ธรมีฤทธิ์ ผอ.รร.ไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ)
ประเภทผู้สอน 1. นายโสภณ  เพชรกูล ครู รร.บ้านบางจาก
2. นายปิยะณัฐ  อินทร์แถม ครู รร.ไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ)
3. นางกรนิภา  สังศรีสุข ครู รร.ไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ)
4. นางสาวสุจินต์  อินทมะโน ครู รร.บ้านดอนไทรงาม
5. นางสุภาวดี  แหล่งหล้า ครู รร.บ้านหาดทรายรี
ประเภทผู้สนับสนุน 1. นางจุไลวรรณ  ไกรมาก สพป.ชพ.1
2. นางสุมนา  นุ่นแก้ว สพป.ชพ.1
3. นางสาวปัทติมา  ปรีชา ครู รร.ไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ)

โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 2558,13:28   อ่าน 747 ครั้ง