ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 138.21 KB
รายงานสรุปการประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามกรม-สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 112.79 KB
รายงานสรุปจำนวนงบประมาณจำแนกตามการจัดซื้อจัดจ้าง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 128.67 KB
รายงานสรุปโครงการที่ได้ผู้ชนะการเสนอราคาตามกรม-สำนักงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 137.48 KB