ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

เพลงประจำโรงเรียน

 

มาร์ชไทยรัฐวิทยา ๗๗

 

                เกียรติประวัติมีนานมา  ไทยรัฐวิทยาสถาบันชุมชน  หลักการแห่งโรงเรียนก่อผล   พวกเราทุกคนมีความมั่นใจ   สุขภาพที่ดี  คุณธรรมนั้นมีนำปัญญากว้างไกล  พัฒนาสังคมแน่ไซร้การศึกษาไทยฟูเฟื่อง 

สนทิวงามแลไสวสูงเด่น  การกีฬารู้เล่นรุ่งเรือง  สามัคคีช่วยกันประเทือง  ฟ้าเหลืองพร้อมใจไม่หวั่น

ก่อกำเนิดความดีงาม  ลือทั่วเขตคามรักษาสถาบัน  ช่วยจรรโลงและจักสร้างสรรค์  พวกเราพร้อมกันไชโย