ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

สีประจำโรงเรียน

 ขาว – เขียว

 

อักษรย่อ

 

ทร.๗๗