รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)
หมู่ที่ 15 ถนนท่าแซะ-สะพลี (บ้านเนินสันติ)   ตำบลท่าแซะ  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 0-77 59-9402 เบอร์แฟกส์ 0-77 59-9402
Email : kru.thairat.77@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :